TITLE

DESCRIPTION

Agnieszka Gandzel

O mnie

Jestem doktorem nauk społecznych w zakresie pedagogiki, edukatorem pozytywnej dyscypliny dla rodziców, nauczycielem akademickim, nauczycielem wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, a także nauczycielem rytmiki, terapeutą pedagogicznym, terapeutą ręki, prywatnie żoną i mamą.

Idea powstania Centrum edukacji Gama zrodziła się na bazie mojego doświadczenia osobistego i zawodowego oraz zainteresowań związanych z edukacją. Celem działalności firmy jest wspieranie integralnego rozwoju dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, inspirowanie studentów, pedagogów, terapeutów oraz rodziców podczas szkoleń i dzięki autorskim, własnoręcznie wykonywanym pomocom edukacyjnym.

Moje publikacje

    • Gandzel A., Dydaktyczne aspekty przedszkolnej edukacji muzycznej. „Roczniki pedagogiczne” t. 7 (43), nr 2 – 2015. Lublin 2015.
    • Gandzel A., Historyczne podstawy edukacji muzycznej. W: Pedagogiczne aspekty zarządzania organizacją. T. II, pod red. M. K. Szpakowski, E. Dąbek. Zamość 2014.
    • Gandzel A., Wychowanie chrześcijańskie dzieci w wieku przedszkolnym. W: Pedagogiczne aspekty zarządzania organizacją. T. III, pod red. M. K. Szpakowski, E. Dąbek. Zamość 2014.
    • Gandzel A., Pedagogia Boża w Starym i Nowym Testamencie. W: Pedagogiczne aspekty zarządzania organizacją. T. III, pod red. M. K. Szpakowski, E. Dąbek. Zamość 2014.
  • Gandzel A., Rola rodziców w wychowaniu dzieci do wartości muzyki – do druku

Kontakt