BLOG

Recenzja aplikacji „Pszczółka”

Usprawnianie procesów czytania i pisania wymaga od nauczycieli, terapeutów, rodziców aktywizowania dziecka, rozbudzania jego motywacji do pracy nad własnymi trudnościami. Ze swoją ofertą przychodzi Pszczółka (https://www.pszczolka.online/pl/), którą wykorzystujemy w pracy z dziećmi z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, przygotowujących się do pierwszej klasy itp. w  Centrum edukacji Gama oraz w zaprzyjaźnionej Prywatnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Trampolina. Nasze doświadczenia pokazują, iż jest to ciekawa pomoc, która uaktywnia dzieci, wzbudza ich zainteresowanie.

Aplikacja proponuje szereg ćwiczeń rozwijających umiejętność czytania sylab otwartych i zamkniętych, sylab otwartych z grupami spółgłoskowymi, prostych i trudnych wyrazów, pseudowyrazów, dzielenie na sylaby, rymowanki, głoskowanie, uzupełnianie brakujących liter i wiele innych. Aplikacja jest atrakcyjna kolorystycznie, przyjemna do oglądania, zachęcająca do wykonywania zadań. Postać pszczółki, która motywuje dzieci do dalszej pracy, chwaląca ich postępy, jest godna zauważenia. Aplikacja pozwala na wybranie tempa rozwiązywania zadań, zadania podzielone są też według wieku dzieci – poniżej 5 roku życia, przedszkolak zaczynający czytać, początek pierwszej klasy, klasa druga, klasa trzecia, czwarta, piąta i wyżej.

Kilkumiesięczne korzystanie z Pszczółki pokazało nam jednak, że dostosowanie trudności i nieprzewidywalny dobór stopnia trudności, jest największym minusem aplikacji. Ćwiczenia dla dzieci poniżej 5  lat są często za trudne – uzupełnianie liter, zbyt duża liczba okienek w memory, problemem jest też fakt, iż dzieci często nie znają liter w tym wieku, a dużo ćwiczeń skupionych jest na tym właśnie zagadnieniu. Proponujemy, by w tym przedziale wiekowym dołączyć więcej ćwiczeń słuchowych np. dotyczące głosek w nagłosie, aliteracji. W ćwiczeniu „Strzelnica” zbyt szybko przesuwają się obrazki, dziecko nie jest w stanie zaznaczyć wszystkich pól. Podobny problem występuje w grze „Wężyk”, dziecko nie jest w stanie tak szybko sterować ruchami pszczółki. Czasem dobór materiału ćwiczeniowego wydaje się przypadkowy – ciężko zauważyć stopniowanie trudności, np. w ćwiczeniu dla przedszkolaków w dzieleniu na sylaby jest kolejność królowa – torebka-lampa – stewardessa. W głoskowaniu na początku klasy 1 dziecko z liter ma ułożyć wyraz kamień, co jest dla niego trudne, ponieważ głoskowanie i literowanie to nie to samo. Na bardziej zaawansowanych etapach podczas analizy fonemowej pojawiają się pseudowyrazy np. z głoską rz/z, w poleceniu trzeba wybierać litery, które stworzą podane słowo, a nie słuchając ich dziecko nie wie, czy chodzi o rz czy z. Teksty do czytania często są fragmentami książek itp., w związku z tym niekiedy są to dość trudne teksty, nawet jeśli tylko w krótkim fragmencie. Warto byłoby też zwiększyć czcionkę tekstu  i wykorzystać kolorowy podział na sylaby. Innym problemem, który zaobserwowaliśmy w Pszczółce, to niewłaściwy dobór słów rymujących się, np. „ławka – ewka”. Trudności stwierdzamy też w ćwiczeniu polegającym na dzieleniu na sylaby. Dla dzieci zbyt skomplikowane okazało się dzielenie następującego zwrotu „samolocik z papieru”. Warto byłoby zastanowić się nad zmianą tego typu przykładów.

                                                                                                                               Podsumowując należy stwierdzić, iż Pszczółka jest ciekawym narzędziem pracy z  dziećmi z trudnościami w nauce czytania i pisania, wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne, które odpowiadają na potrzeby dzisiejszych czasów. Interesujące i  zróżnicowane ćwiczenia zachęcają dzieci do pracy. Propozycje usprawnienia aplikacji obejmują: dostosowanie poziomu trudności do wieku dzieci (szczególnie w wieku przedszkolnym) oraz stopniowanie trudności ćwiczeń; zwiększenie czcionki tekstu; wykorzystanie kolorowego podziału na sylaby; spowolnienie ćwiczenia „Strzelnica” oraz „Wężyk”; zmniejszenie liczby okienek w ćwiczeniu Memory dla dzieci poniżej 5 roku życia; w klasach 1 – 2 proponujemy więcej ćwiczeń z dwuznakami. Jak już wspomniano, należy zmienić dobór słów rymujących się oraz wyrażeń do dokonywania analizy sylabowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *